Ιατρείο

Ενδοκρινολογικό Ιατρείο

Υπηρεσίες
Πληροφορίες
Χώρος και εξοπλισμός

Ιατρείο Σακχαρώδους Διαβήτη

Υπηρεσίες
Πληροφορίες
Χώρος και εξοπλισμός

Ιατρείο Μεταβολισμού-Παχυσαρκίας

Υπηρεσίες
Πληροφορίες
Χώρος και εξοπλισμός